Powrót do góry

Deklaracja Polityki Jakości

GRUPA  RENEX zajmuje się produkcją, kompletowaniem, sprzedażą i serwisem urządzeń oraz podzespołów elektronicznych. Produkcją i sprzedażą odzieży ochronnej i mebli przemysłowych.

Świadcząc usługi w w/w zakresie na wymagającym i konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym, mamy świadomość, iż nasza droga do sukcesu prowadzi przez dostosowywanie się do wymagań klientów, ciągłą poprawę organizacji pracy poprzez zapewnienie pełnej fachowości i wysokiej jakości pracy pracowników obu firm.

W związku z tym, aby w pełni realizować naszą misję doskonalenia, zarówno RENEX Predrag Topić jak i RENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa postawiły przed sobą strategiczne cele, których realizacja stanowi nasz najwyższy priorytet:

· ciągłe doskonalenie organizacji pracy,

· stosowanie najnowocześniejszych technicznych rozwiązań, maszyn i urządzeń,

· doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie ich stosowania,

· utrzymanie wysokiej jakości prowadzonej działalności,

· redukowanie liczby reklamacji oraz czasu reakcji na reklamację.

Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

· ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów,

· prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia,

· szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz szkolenia zawodowe aby zapewnić swoim pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,

· motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków ,

· promocję poprzez jakość, jako firmy wiarygodnej i skutecznej w działaniu potrafiącej sprostać wyzwaniom naszej branży.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz AQAP 2120:2009 a także ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników odpowiada Właściciel firmy.

Data: 16.01.2017
Mistrzostwa Polski w lutowaniu